โปรโมชั่น  สมัครเรียนภายใน  31  มกราคม  2563  รับส่วนลดทันที  5,000.- บาท 
English
รับนักเรียนอายุ
16 ปีขึ้นไป
Summer Courses
English
รับนักเรียนอายุ
16 ปีขึ้นไป
 
 
โปรโมชั่น  สมัครเรียนภายใน  31  มกราคม  2563  รับส่วนลดทันที  5,000.- บาท 
English
รับนักเรียนอายุ
16 ปีขึ้นไป
โปรโมชั่น  สมัครเรียนภายใน  30 ธันวาคม  2562  รับส่วนลดทันที  5,000.- บาท 
English
รับนักเรียนอายุ
16 ปีขึ้นไป
 
 
PENPRAPA ADVISORY STUDY ABROAD แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศทุกระดับ 
English
รับนักเรียนอายุ
16 ปีขึ้นไป
The Bobby Charlton Soccer and Sports Academy have been running residential soccer courses over for 40 year
English
รับนักเรียนอายุ
16 ปีขึ้นไป
 
 
FOOTBALL SUMMER COURSE UK
English
รับนักเรียนอายุ
16 ปีขึ้นไป
 
Sydney College of English
Sydney, Australia
รับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป
   
Broadstairs Englih Centre
English
รับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป
 
Gloucestershire College
UK
รับนักเรียนอายุ 12 – 17 ปี
 
 
University of California IRVINE
California, USA
รับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป
 
 
 
 
 
 
 
Language Teaching Centre (LTC), Eastbourns, UK
BEET Language Centre, Bournemouth, UK
St Edmund's College, Hertfordshire
 
 
 
 
Taunton School, Taunton
Kaynak Education Consultant
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Penprapa Advisory Study Abroad
29/19-21 Piboonsongkram Rd., Suanyai,
Muang, Nontaburi Thailand 11000
Tel : 66 2 966 6508, 66 2 966 6990
Fax : 66 2 966 6990
Email Address :
pasa@pasa.co.th
PASA ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
29/19-21 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 66 2 966 6508, 66 2 966 6990
แฟกซ์ : 66 2 966 6990
อีเมล์ : pasa@pasa.co.th
Copyrights © 2016 Penprapa Advisory Study Abroad. All Rights Reserved.